कर्जदार मरण पावल्यानंतर कर्ज कोण फेडेल? RBI च्या नियमानुसार जाणून घ्या!

By Rushi Bhosle

Published on:

जेव्हा कर्ज घेणारी व्यक्ती मरण पावते तेव्हा काय? जेव्हा कोणी बँकेकडून कर्ज घेते आणि नंतर तो मरण पावतो, तेव्हा आर्थिक बाब फार मोठ्या प्रमाणात गुंतागुंतीची होऊ शकते. बऱ्याचदा लोक कर्ज घेण्यामागचे कारण समजून घेत नाहीत आणि कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कर्जाची परतफेड कोणाकडून करावी लागेल हे कळत नाही. खरं तर, कर्जाची परतफेड करणे हे बॅंकांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे; कारण तेच त्यांचे धंदे आहे. म्हणूनच बॅंकांनी कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या परिस्थितीत आपले हित सुरक्षित करण्यासाठी काही नियम केले आहेत.

घरगुती किंवा वाहन कर्जाच्या बाबतीत नियम सरळ आहेत. जेव्हा कोणी घर खरेदीसाठी कर्ज घेतो, तेव्हा घर हे कर्जाच्या परतफेडीसाठी कॅशिअर असते. जर कर्जदार मरण पावला तर बॅंक त्याच्या वारसांना कर्जाची परतफेड करण्याची विनंती करते. जर वारस बॅंकेची रक्कम भरू शकत नसेल तर बॅंक त्याची मालमत्ता विकायला भाग पाडेल. यामुळे बॅंकेच्या पैशांची सुरक्षितता होते.

वाहन कर्जासाठीही नियम सारखेच आहेत. कारखरेदीसाठी घेतलेले कर्ज फेडले जाईपर्यंत गाडीच बॅंकेची हमी असते. जर कर्जदार मरण पावला तर बॅंक कर्जाची उरलेली रक्कम भरण्यासाठी त्याच्या वारसांकडे पाहते. जर वारसांकडे पैसे नसतील तर बॅंक गाडी विकून त्यातून कर्जाची रक्कम वसूल करू शकते.

वैयक्तिक किंवा क्रेडिट कार्ड कर्जाचे प्रकरण थोडे वेगळे आहे. अशा कर्जासाठी कर्जदाराला बॅंकेकडे काहीही हमी द्यावी लागत नाही. म्हणूनच जर कर्जदार मरण पावला तर कर्ज स्वतःच संपुष्टात येते आणि बॅंक त्याची परतफेड मागू शकत नाही. बहुतेक वैयक्तिक कर्जासाठी बॅंका कर्जदाराचा विमा उतरवतात, त्यामुळे कर्जदाराच्या मृत्यूच्या परिस्थितीत बॅंकेला त्याची रक्कम विम्यातून मिळू शकते.

काही वेळा कर्जदाराला कर्जासाठी कोअॅप्लिकंट किंवा कोणीतरी जामीनदार मिळविण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत, कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर जामीनदार किंवा मालकाला तो कर्ज परत करावा लागतो. जामीनदार नाकारल्यास बॅंक दादर तोडू शकते आणि हा प्रकरण न्यायालयात पोहोचू शकतो.

हे वाचा :त्र्यंबकेश्वर मंदिर विषयी संपूर्ण माहिती-Trimbakeshwar Temple History in Marathi

एकंदरीत, कर्ज घेतल्यानंतर कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास, कर्जाची परतफेड कोणाकडून करावी हे बॅंका नियम आणि करारानुसार ठरवतात. घरगुती किंवा वाहन कर्जांच्या बाबतीत बॅंका मालमत्तेची विक्री करून पैसे वसूल करतात तर वैयक्तिक कर्जांमध्ये त्यांनी विमा पॉलिसीच्या आधारावर निर्णय घेतला पाहिजे.

कधीकधी बॅंकांना जामीनदाराकडूनही कर्ज वसूल करावा लागतो. त्यामुळे कर्ज घेतल्यानंतरच्या सर्व परिस्थितींचा विचार करणे महत्त्वाचे असते. कर्ज घेताना बॅंकांच्या नियमांची माहिती करून घेणे फायदेशीर ठरते. जेणेकरून कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर आपल्या कुटुंबियांना आर्थिक बोज पडणार नाही.

Rushi Bhosle

https://hellosambhajinagar.com/I am a Marathi Blogger, Marathi YouTuber and Owner/Founder of https://thodkyaatnews.com/. 4 Years of Professional Blogging And YouTube experience.

Leave a Comment